Навчально-практичний комплекс з дисципліни «Міжнародні організації»Кількість сторінок: 

24с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

339.923

Бібліографічна картка: 

Навчально-практичний комплекс з дисципліни «Міжнародні організації» для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» заочної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Л. О. Петкова, Л. М. Задувайло; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 24 с.

Анотація: 

Навчально-практичний комплекс орієнтований на студентів заочної форми навчання і створює умови для поглибленого вивчення дисципліни «Міжнародні організації». У ньому подано зміст дисципліни та структуру залікового кредиту, завдання для контрольних робіт та вимоги до їх оформлення, питання до семінарських занять та до заліку, перелік необхідної літератури. Для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» заочної форми навчання.

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/931

ББК: 

65.5
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.