Методичні ЕОРМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Синтез логічних структур компонентів комп’ютерно-інтегрованих систем» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» з спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Сторінки