Електронно-бібліотечна система ЧДТУЕлектронно-бібліотечна система (ЕБС) ЧДТУ це сукупність електронних повнотекстових документів, які використовуються для інформаційного забезпечення освітнього та науково-дослідного процесу в вищих навчальних закладах, і забезпечує можливість доступу до них через мережу Інтернет. ЕБС ЧДТУ реалізоване на основі засобів CMS DRUPAL. В проекті розроблені правила доступу до ресурсів , система моніторингу та обліку інформаційних ресурсів, створена диспетчерська служба та система архівного зберігання ресурсів. Загально прийнятий простий і ефективний набір для опису найширшого діапазону мережевих ресурсів стандарт метаданих (формат метаданих) - Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), елементи словників якого призначені для використання спільно з іншими елементами сумісних словників у контексті прикладних профілів і на основі «DCMI Abstract Model» ЕБС забезпечуює можливість:

 • створення та підтримка повнотекстової бази даних та електронних каталогів;
 • індивідуального необмеженого доступу до вмісту електронно-бібліотечної системи з будь-якої точки, в якій є доступ до мережі Інтернет;
 • повнотекстового пошуку по базі даних;
 • подання видань із збереженням вигляду сторінок (оригінальної верстки);
 • доступу до вітчизняних та зарубіжних періодичних наукових видань;
 • формування статистичного звіту по користувачам.

ЕБС забезпечуює підтримку колекції:

 • навчально-методичного забезпечення дисципліни ЕОР (класифікуються відповідно до Наказу МОН України від 01.10.2012 № 1060 ”Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси”); 
 • автореферати дисертацій та дисертації;
 • монографії; 
 • наукові статті;
 • нормативні документи
 • тези конференцій;
 • періодичні видання;

Особистий кабінет

Авторизовані користувачі мають можливість користуватися додатковими сервісами Особистого кабінету, включаючи доступ до інформації ”в один клик”: графіку навчального процесу на семестр, розкладу занять, сайту кафедри, факультету, інструментальним засобам роботи з документом (створення списків електронних ресурсів, збереження пошукових запитів, створення конспектів з фрагментів електронних творів та інше). Для авторизації використовується ідентифікатор та пароль користувача ЕБС ЧДТУ. Правила запису до бібліотеки наведені на сайті ЕБС ЧДТУ. Електронно-бібліотечна система Черкаського державного технологічного університету пропонує користувачам доступ до повнотекстових матеріалів – результату навчально-методичної та наукової діяльності ЧДТУ. Електронно-бібліотечна система керується чинним законодавством та Законом України «Про авторське право та суміжні права». Доступ для скачування повнотекстових матеріалів надається авторизованим користувачам, а також безпосередньо в Залі бібліотечно-інформаційних ресурсів. На даний час ЕБС ЧДТУ працює в тестовому режимі