ЧеркасиМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Компоненти проблемно-орієнтованих та робототехнічних систем» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія, освітньої програми «Спеціалізовані комп’ютерні системи» денної форми навчання

Сторінки