ЧеркасиМетодичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень та методика викладання у вищій школі» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа усіх форм навчанняFreeway English: for students of non-linguistic specialities (upper-intermediate level)

Альтернативна назва: 

Англійська без кордонів: підручник для студентів нефілологічних спеціальностей (рівень B2)

Каталог: 

Кафедра: 

Сторінки