ЧеркасиФормування сигналів в автоматизованих системах управління технологічними процесами та виробництвом: конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня «доктор філософії» з спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітньої програми «Компʼютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» денної форми навчанняМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансове забезпечення спроможності територіальних громад» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» заочної форми навчання

Сторінки