7.03060101 - Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи, поточного, модульного і підсумкового контролю знань студентів з дисципліни "Інвестиційний менеджмент" для студентів спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 всіх форм навчанняМетодичні вказівки для підготовки до практичних занять з дисципліни "Договірне право" студентів спеціальності 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування , 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування