7.05070103 - Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)Надійність електротехнічних пристроїв: посібник до самостійної роботи: посібник до самостійн з дисципліни "Надійність та діагностика електрообладнання" для студентів спеціальності 7.05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання" всіх форм навчання