7.05070103 - Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)