181 - Харчові технологіїАвтоматизація виробничих процесів. Дифузійні процеси (обладнання для сушіння): навчально-методичний посібник до практичних робіт для здобувачів ОС «бакалавр» галузей знань 15 «Автоматизація та приладобудування» та 18 «Виробництво та технології»Абетка сомельє: посібник-довідник з дисциплін «Інноваційні технології продуктів бродіння та виноробства», «Дослідницький практикум за вибором» та «Експертиза харчових продуктів» для здобувачів ОС «магістр» зі спеціальності 181 «Харчові технології»

Сторінки