Ротте С. В.Практикум з дисципліни "Безпека життєдіяльності та цивільний захист" для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальностей 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 «Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 281 Публічне управління усіх форм форми навчання. Частина 1. Безпека життєдіяльностіМетодичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" в дипломних проектах (роботах) спеціалістів та магістрів усіх форм навчання факультету електронних технологій