Махиня Н. В.Навчально-методичний посібник з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень у перекладознавстві» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 035 Філологія освітня програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька» денної форми навчанняFreeway English: for students of non-linguistic specialities (upper-intermediate level)

Альтернативна назва: 

Англійська без кордонів: підручник для студентів нефілологічних спеціальностей (рівень B2)

Каталог: