Герман І. В.Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік та аналіз діяльності підприємств сфери обслуговування» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік та аналіз діяльності підприємств сфери обслуговування» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа усіх форм навчання

Сторінки