Тарасенко Я. В.Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електронна комерція та електронний бізнес» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології (освітня програма «Web-технології, Web-дизайн») усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Просування та підтримка web-орієнтованих інформаційних систем» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології (освітня програма «Web-технології, Web-дизайн») усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Якість інформаційних систем та тестування» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології (освітня програма «Web-технології, Web-дизайн») усіх форм навчання

Сторінки