Тарасенко Я. В.Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Просування та підтримка web-орієнтованих інформаційних систем» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології (освітня програма «Web-технології, Web-дизайн») усіх форм навчання