Рудницький С. В.Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Розробка мультимедійних та ігрових систем» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності No 126 Інформаційні системи та технології (освітня програма «Web-технології, web-дизайн») для денної форми навчанняМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Web-програмування» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності No 126 Інформаційні системи та технології (освітня програма «Web-технології, web-дизайн») денної форми навчання [Електронний ресурс]Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Об`єктно-орієнтоване програмування» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності No 126 Інформаційні системи та технології (освітня програма «Web-технології, web-дизайн») для денної форми навчання