Напрямки дослідження і розвитку вбудованих та спеціалізованих комп’ютерних системНавчально-методичні матеріали до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Напрямки дослідження і розвитку вбудованих та спеціалізованих комп’ютерних систем" для студентів спеціальності "Спеціалізовані комп’ютерні системи" освітнього ступеня "магістр"