Теоретичні основи електротехніки (частина 3)Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки (частина 3)" модуль "Усталені процеси в електричних колах з розподіленими параметрами" для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки (частина 3)" модуль "Основи теорії електромагнітного поля" для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх форм навчання