Розробка мультимедійних та ігрових системМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Розробка мультимедійних та ігрових систем» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності No 126 Інформаційні системи та технології (освітня програма «Web-технології, web-дизайн») для денної форми навчання