Економіко-математичне моделювання та інформаційні системи у фінансахНавчально-методичний посібник з дисципліни «Економіко- математичне моделювання та інформаційні системи у фінансах» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання