українськаМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей: 101 Екологія, 161 Хімічні технології та інженерія, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 193 Геодезія та землеустрій, 205 Лісове господарство заочної форми навчання

Сторінки