Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Природоохоронні хімічні технології" для студентів напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія"Автор: 

Кількість сторінок: 

28с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

504.064.4(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Природоохоронні хімічні технології" для студентів напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" [Електронний ресурс] / уклад. Н. М. Фоміна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – 28 с.

Анотація: 

У пропонованому виданні розглядаються загальні положення та структура курсової роботи, подаються завдання на курсову роботу, список рекомендованої літератури, правила оформлення пояснювальної записки, вимоги до захисту курсової роботи та додатки. В додатках наводяться приклади оформлення текстової частин курсової роботи. Для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.051301 "Хімічна технологія".

Факультет: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1705
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.