Навчально-методичний посібник з дисципліни «Інфраструктура ринку» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

155с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

339.13(075.8)

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Інфраструктура ринку» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. Л. В. Проданова ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 155 с.

Анотація: 

Видання підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Інфраструктура ринку». Містить матеріали для самостійного вивчення дисципліни, охоплює всі форми навчального процесу. В методичних порадах вказані напрями вивчення кожної теми курсу, пояснюються найскладніші питання. Навчальні завдання відбивають ситуації, що можуть скластися в практиці управління. Запропоновані завдання для самостійної та практичної роботи, а також завдання для перевірки знань. Для студентів вищих навчальних закладів, здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» з економіки і менеджменту усіх форм навчання

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2379
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.