Комп'ютерізованих технологій машинобудування і дизайнуМетодичний посібник до практичних робіт з дисципліни «Машини для транспортування харчової продукції» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітня програма «Обладнання переробних і харчових виробництв» усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Теорія машин та механізмів» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальностей: 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 274 «Автомобільний транспорт»

Сторінки