Комп'ютерізованих технологій машинобудування і дизайнуНавчально-методичний посібник з дисципліни «Економічна теорія» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа» освітня програма «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» освітня програма «Туризм» усіх форм навчанняМетодичний посібник до практичних робіт з дисципліни «Машини для транспортування харчової продукції» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітня програма «Обладнання переробних і харчових виробництв» усіх форм навчання

Сторінки