Електронних технологій і робототехнікиМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Основи теорії кіл,сигнали та процеси в електроніці» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 125 Кібербезпека ОП«Безпека інформаційних і комунікаційних систем» усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Радіорелейні та тропосферні системи передачі» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» ОП «Радіотехніка»і«Телекомунікації» усіх форм навчання

Сторінки