Електронних технологій і робототехнікиМетодичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Метрологічне забезпечення теплотехнічних вимірювань» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 152 Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка, 153 Мікро- та наносистемна техніка усіх форм навчанняМетрологічне забезпечення теплотехнічних вимірювань: конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 153 Мікро- та наносистемна техніка усіх форм навчанняТехнічні засоби для дослідження впливу кліматичних факторів: навчально-методичний посібник для здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка усіх форм навчанняМетоди підвищення метрологічних характеристик приладів контролю та визначення складу речовин: навчально-методичний посібник для здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка усіх форм навчанняМетоди визначення складу газового середовища, рідин та твердих тіл: навчально-методичний посібник для здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка усіх форм навчання

Сторінки