БудівельнийМетодичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Психологія управління» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітньо-професійних програм: «Обладнання переробних та харчових підприємств», «Металорізальні верстати та системи» усіх форм навчання

Сторінки