Шестель О. Г.Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень та методика викладання у вищій школі» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень та методика викладання у вищій школі» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа усіх форм навчання

Сторінки