Хімічні основи харчових виробництв. Аналітична хімія