Методичні рекомендаціїМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Теорія автоматичного управління» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології, освітньої програми «Компʼютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» денної форми навчанняМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Технічні засоби захисту автоматизованих систем» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зІ спеціальності 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технологія денної форми навчанняМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія, освітньої програми «Спеціалізовані комп’ютерні системи» усіх форм навчання

Сторінки