Андронович Г. М.Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Технологія харчових продуктів.Технологія хліба,кондитерських,макаронних виробів та харчоконцентратів» для здобувачів освітнього ступеня«бакалавр»спеціальності181Харчові технології усіх форм навчання