Історія української культури: навчально-методичний комплекс для студентів напрямів підготовки 6.140103 «Туризм» і 6.140101«Готельно-ресторанна справа»Кількість сторінок: 

195с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

008

Бібліографічна картка: 

Стадник, І. Ю. Історія української культури [Електронний ресурс]: навчально-методичний комплекс для студентів напрямів підготовки 6.140103 «Туризм» і 6.140101«Готельно-ресторанна справа» / Авт.-укл. І. Ю. Стадник, О. О. Яшан; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – 195 с.

Анотація: 

У виданні описано органі зацію навчального процесу з дисципліни «Історія української культури», подано форми контролю та критерії оцінювання знань студентів, навчально-тематичний план і програму дисципліни, тематику і плани семінарських занять, вимоги до написання рефератів та відповідно їх тематику, приклад тестових завдань поточного контролю, перелік питань для підготовки до іспиту. Наведені матеріали дозволять студентам глибше опанувати фактичний матеріал з дисципліни. Для студентів напрямів підготовки 6.140103 «Туризм» і 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» усіх форм навчання.

Кафедра: 

Напрям підготовки: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.newlibrary.org.ua/e-books/10
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.