Електронна книга: формат електронних документів Adobe (.pdf)Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Метрологічне забезпечення теплотехнічних вимірювань» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 152 Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка, 153 Мікро- та наносистемна техніка усіх форм навчанняМетрологічне забезпечення теплотехнічних вимірювань: конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 153 Мікро- та наносистемна техніка усіх форм навчанняТехнічні засоби для дослідження впливу кліматичних факторів: навчально-методичний посібник для здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка усіх форм навчанняМетоди підвищення метрологічних характеристик приладів контролю та визначення складу речовин: навчально-методичний посібник для здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка усіх форм навчанняМетоди визначення складу газового середовища, рідин та твердих тіл: навчально-методичний посібник для здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Логістика в автотранспорті» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 274 Автомобільний транспорт, 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) усіх форм навчанняМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 274 Автомобільний транспорт, 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) усіх форм навчання

Сторінки