Навчально-методичний посібник до самостійної роботи з дисципліни "Історія України" для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" денної форми навчанняКількість сторінок: 

56с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичний посібник до самостійної роботи з дисципліни "Історія України" для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. І. Ю. Стадник, О. С. Худолей, О. О. Яшан ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2013 – 56 с.

Анотація: 

До складу навчально-методичного посібника  включено  опис  організації  навчального процесу  з  дисципліни  «Історія  України»,  форми  контролю  та  критерії  оцінювання  знань студентів, навчально-тематичний план курсу, програму курсу історії України, тематику і плани семінарських занять, вимоги до написання рефератів та відповідно їх тематику, приклад тестових завдань поточного контролю, перелік запитань до іспиту з підсумкового контролю та перелік питань контролю залишкових знань. Наведені матеріали дозолять студентам глибше опанувати фактичний матеріал з даного курсу та краще організувати навчальну роботу.  Для студентів напряму підготовки 6.060101  «Будівництво» денної форми навчання.
 
 

Кафедра: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1047
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.