Методичні поради до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни "Філософія" (модуль 2)Автор: 

Кількість сторінок: 

80с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

Бібліографічна картка: 

Методичні поради до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни "Філософія" (модуль 2) [Електронний ресурс] : для студентів технічних спеціальностей (напрями підготовки 6.050101 "Комп’ютерні науки", 6.060101 "Будівництво", 6.051301 "Хімічна технологія", 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування") / уклад. Т. О. Дроздова ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – 80 с.

Анотація: 

У методичних порадах міститься матеріал, необхідний для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни "Філософія" (модуль 2). Запропоновано схематично викладений навчальний матеріал, проблемно-пошукові завдання за темами модуля, вимоги щодо їх виконання, перелік літератури та інтернет-ресурсів. Для студентів спеціальностей "Комп’ютерні науки", "Будівництво", «Хімічна технологія", "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування".

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1048
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.