Збірник текстів і вправ з наукового стилю мовлення для студентів - іноземців ( на матеріалі дисципліни "Історія України" )Кількість сторінок: 

46с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

Бібліографічна картка: 

Збірник текстів і вправ з наукового стилю мовлення для студентів-іноземців (на матеріалі дисципліни "Історія України" ) [Електронний ресурс] / уклад.: Л. А. Мельникова, Г. Ф. Ракшанова ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : ЧДТУ, 2013. - 46 с.

Анотація: 

«Збірник текстів і вправ з наукового стилю мовлення на матеріалі курсу «Історія України»» розрахований на іноземних студентів, які навчаються в групах економічного профілю. Мета збірника – підготувати студентів до подальшого активного засвоєння мови спеціальності, ознайомити з лексикою та граматичними конструкціями, найбільш уживаними у фаховій літературі. У розробці представлені граматичні категорії, які вивчаються на факультеті по роботі з іноземними студентами. Завдання викладача – пояснити формально-граматичну структуру конструкцій, активізувати їх вживання в мовленнєвих ситуаціях. Подальше лексичне розширення й активізація конструкцій проходить на заняттях з історії України. У збірнику використано матеріали підручника «Історія України» (за ред. докт. істор. наук, проф. Бушина М. І.), рекомендованого для вивчення іноземними студентами.

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chstu.edu.ua/e-books/1079
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.