Грунтознавство : практикум до виконання практичних, самостійних та індівідуальних контрольних робіт для студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" всіх форм навчанняАвтор: 

Кількість сторінок: 

84с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

631.4(076)

Предметні терміни: 

Бібліографічна картка: 

Грунтознавство : практикум до виконання практичних, самостійних та індівідуальних контрольних робіт для студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" всіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Л. І. Жицька ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : ЧДТУ, 2014. - 84 с.

Анотація: 

Надані рекомендації до виконання самостійних та індивідуальних контрольних робіт з дисципліни "Грунтознавство", приклади самостійних контрольних робіт, тестові завдання, теми рефератів і теми для самостійного вивчення студентами, перелік літератури та питання для самоконтролю. У додатках наведені приклади оформлення титульних сторінок звітів, вимоги щодо оформлення індивідуальних самостійних контрольних, тестових завдань та інше.

Факультет: 

Кафедра: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1273
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.