Процеси та апарати харчових виробництв: лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчанняКількість сторінок: 

116с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

664.02(076)

Бібліографічна картка: 

Процеси та апарати харчових виробництв [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / уклад.: В. М. Головченко, Г. Л. Попсуй, Н. О. Онищенко та ін.; М-во освіти і науки, молоді та спорту, Черкаський державний технологічний ун-т. - Черкаси: ЧДТУ, 2012. - 116 с.

Анотація: 

Видання містить 15 лабороторних робіт з гідромеханічних, теплових, масообмінних, механічних процесів. Наведено теоретичні положення, опис лабораторних установок, методик проведення дослідів і опрацювання їх результатів, контрольні питання для самопідготовки та список необхідної літератури.

Факультет: 

Спеціальність: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/14
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.