Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Ручний розпис тканини" для студентів напряму підготовки 6.020207 "Дизайн" спеціалізації "Художнє моделювання одягу". Частина ІКількість сторінок: 

20с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Ручний розпис тканини" для студентів напряму підготовки 6.020207 "Дизайн" спеціалізації "Художнє моделювання одягу". Частина І [Електронний ресурс] / Уклад. : Н. Г. Романенко, З. М. Семак, Т. А. Куліш та ін. ; М-во освіти і науки України , Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : ЧДТУ, 2014. - 20 с.

Анотація: 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Ручний роспис тканини" містять відомості про текстильні волокна та їх основні властивості, визначення природи волокон різними методами, підготовку до кольорування текстильних матеріалів. Для студентів напряму підготовки 6.020207 "Дизайн" спеціалізації "Художнє моделювання одягу".

Кафедра: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1531
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.