Методичні вказівки з дисципліни "Міжнародна економіка" для студентів напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" всіх форм навчанняКількість сторінок: 

44с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

339.9(07)

Предметні терміни: 

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки з дисципліни "Міжнародна економіка" для студентів напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" всіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : М. М. Лещенко, Д. М. Паламарчук ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – 44 с.

Анотація: 

Видання розкриває зміст навчальної дисципліни "Міжнародна економіка", містить теми та орієнтовні питання лекційного та практичних курсів, самостійної роботи, індивідуальної роботи, питання до заліку.

Для студентів напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" всіх  форм навчання

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1586
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.