Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни "Філософія": для студентів напрямів підготовки 6.051003 "Приладобудування", 6.050901 "Радіотехніка", 6.050903 "Телекомунікації"Кількість сторінок: 

21с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

1(07)

Предметні терміни: 

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни "Філософія" [Електронний ресурс] : для студентів напрямів підготовки 6.051003 "Приладобудування", 6.050901 "Радіотехніка", 6.050903 "Телекомунікації", 6.050701 "Електротехніка та електротехнології", 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" денної форми навчання / уклад. : О. М. Кожем’якіна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2014 – 21 с.

Анотація: 

У методичних вказівках міститься інформація та рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни "Філософія". Подано завдання для підготовки студентів за темами семінарських занять та самостійного вивчення дисципліни, вимоги щодо їх виконання, перелік необхідної літератури. Для студентів спеціальностей "Приладобудування", "Радіотехніка", "Телекомунікації", "Електротехніка та електротехнології", "Безпека інформаційних і комунікаційних систем". 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1759
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.