Методичні вказівки до виконання випускної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" усіх форм навчанняКількість сторінок: 

36с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

658.012.32(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до виконання випускної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" усіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : О. В. Фінагіна, О. В. Захарова, І. О. Журба та ін. ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – 36 с.

Анотація: 

Видання містить загальні вимоги і структуру випускної роботи, методичні вказівки до виконання основних розділів роботи, оформлення списку рекомендованої літератури, додатків. Подано основні вимоги до організації підготовки і виконання випускних робіт, порядок їхнього захисту. 

Ступінь підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1771
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.