Методичні вказівки до виконання магістерської роботи студентами спеціальностей 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування", 8.18010012 "Управління інноваційною діяльністю", 8.18010016 "Бізнес адміністрування"Кількість сторінок: 

43с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

658.012.32 (07)

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до виконання магістерської роботи студентами спеціальностей 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування", 8.18010012 "Управління інноваційною діяльністю", 8.18010016 "Бізнес адміністрування" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" [Електронний ресурс] / уклад. : О. В. Фінагіна , О. В. Захарова , І. О. Журба та ін. ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – 43 с.

Анотація: 

Видання містить загальні вимоги і структуру магістерської дипломної роботи, методичні вказівки до виконання основних розділів роботи, вимоги до оформлення списку літератури, додатків. Надано основні вимоги до організації підготовки і виконання магістерських робіт. 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1772
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.