Методичні вказівки до виконання звіту з переддипломної практики студентами спеціальностей: 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування", 8.18010012 "Управління інноваційною діяльністю", 8.18010016 "Бізнес-адміністрування"Кількість сторінок: 

20с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

658.012.32 (07)

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до виконання звіту з переддипломної практики студентами спеціальностей: 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування", 8.18010012 "Управління інноваційною діяльністю", 8.18010016 "Бізнес-адміністрування" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" [Електронний ресурс] / уклад. : О. В. Фінагіна, О. В. Захарова, І. О. Журба та ін. ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – 20 с.

Анотація: 

Наведені загальні вимоги і структура звіту з переддипломної практики, методичні вказівки до виконання основних розділів роботи, оформлення списку літератури, що рекомендується, додатки. Подані основні вимоги до організації підготовки і виконання звіту з переддипломної практики, порядок їхнього захисту. Для студентів спеціальностей 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування", 8.18010012 "Управління інноваційною діяльністю", 8.18010016 "Бізнес адміністрування"  

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1775
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.