Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни "Менеджмент" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" усіх форм навчанняКількість сторінок: 

31с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

658.012.32(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни "Менеджмент" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" усіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : А. О. Ходжаян , О. А. Руденко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – 31 с.

Анотація: 

Видання містить методичні рекомендації до виконання курсових робіт з менеджменту, розроблені для надання допомоги студентам у виконанні курсової роботи згідно з чинними стандартами України, які включають тематику робіт, основні вимоги щодо змісту та оформлення, організації виконання, порядку захисту й оцінювання курсової роботи, список рекомендованої літератури та інформаційних джерел. Для студентів економічних спеціальностей.

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1776
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.