Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Міжнародний маркетинг" для студентів напряму підготовки 6.030503 – "Міжнародна економіка" всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного ступеня "бакалавр"Кількість сторінок: 

58с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

339.9(07)

Предметні терміни: 

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Міжнародний маркетинг" для студентів напряму підготовки 6.030503 – "Міжнародна економіка" всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного ступеня "бакалавр" [Електронний ресурс] / уклад. : Н. О. Паламарчук ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 58 с.

Анотація: 

Методичні матеріали дають змогу опанувати теоретичні та прикладні основи міжнародного маркетингу, розглянути методи дослідження середовища маркетингової діяльності, засвоїти методичні засади проведення міжнародних маркетингових досліджень, провести сегментацію світового ринку та здійснити вибір цільових ринків, розробити модель виходу фірми на закордонні ринки та сформувати ефективний міжнародний маркетинговий комплекс. За своєю структурою методичні матеріали складаються з трьох розділів, логічно пов’язаних між собою, таких, що уможливлюють всебічне дослідження міжнародного маркетингу та розв’язання цілої низки теоретико-методологічних завдань. 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1783
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.