Методичні вказівки з дисципліни "Діловий протокол" для студентів спеціальності 8.03050301 – "Міжнародна економіка" освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” денної форми навчанняАвтор: 

Кількість сторінок: 

38с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

174.4(07)

Предметні терміни: 

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки з дисципліни "Діловий протокол" для студентів спеціальності 8.03050301 – "Міжнародна економіка" освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : М. М. Лещенко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – 38 с.

Анотація: 

Методичні вказівки розкривають зміст навчальної дисципліни "Діловий протокол", містять теми та орієнтовні питання лекційного та практичних курсів, самостійної роботи, питання до заліку. За своєю структурою методичні матеріали складаються з розділів, що відповідають вимогам Положення про планування та підготовку рукописної навчально-методичної літератури до видання в умовах кредитно-модульної системи.

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1785
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.