Земляні роботи: посібник до виконання курсового проекту "Технологія будівельного виробництва" для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво"Кількість сторінок: 

123с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

624.13(07)

Предметні терміни: 

Бібліографічна картка: 

Земляні роботи: посібник до виконання курсового проекту "Технологія будівельного виробництва" для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" [Електронний ресурс] / уклад. : Н. О. Архангельська, В. М. Коновал ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 123 с.

Анотація: 

У посібнику подано теоретичні відомості про основні методи виконання будівельних процесів при вертикальному плануванні майданчику і розробці котловану, сучасні засоби механізації земляних робіт, наведена методика техніко-економічного обґрунтування вибору способу виконання земляних робіт. Викладено зміст курсового проекту, вимоги до оформлення пояснювальної записки і графічної частини проекту та методика виконання проекту, вміщено список рекомендованої літератури та довідкові дані. Для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво"

Факультет: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1800

ББК: 

38.623
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.