Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Системний аналіз якості навколишнього середовища" для студентів спеціальності 101 "Екологія" освітнього ступеня "магістр"Автор: 

Кількість сторінок: 

30с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

504.064(07)

Предметні терміни: 

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Системний аналіз якості навколишнього середовища" для студентів спеціальності 101 "Екологія" освітнього ступеня "магістр" [Електронний ресурс] / уклад. : О. О. Мислюк ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 30 с.

Анотація: 

Методичні вказівки включають програму навчальної дисципліни, зміст практичних занять і самостійної роботи студентів, рекомендації щодо структури курсової роботи, вимоги до змісту, оформлення та її захисту. Наведений список рекомендованої літератури та зразки оформлення окремих елементів курсової роботи. Методичні вказівки допоможуть студентам у вивченні дисципліни, якісно підготувати та захистити курсову роботу.

Факультет: 

Кафедра: 

Спеціальність: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1877
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.