Геодезичне забезпечення будівництва : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво"Автор: 

Кількість сторінок: 

28с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

528.48 (07)

Предметні терміни: 

Бібліографічна картка: 

Марущак М. П. Геодезичне забезпечення будівництва : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" [Електронний ресурс] / М. П. Марущак ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 28 с.

Анотація: 

Подано теоретичний і практичний матеріал для самостійного виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт, в яких розглянуто питання проектування будівельної сітки, визначення координат і висот пунктів будівельної сітки, перенесення будівельної сітки в натуру, координатна і вертикальна прив’язка будівлі, геодезичні роботи при влаштуванні котловану, визначення деформацій будівель і споруд. Для студентів будівельного фаху вузів та коледжів.

Факультет: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1881
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.