Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Заповідна справа" для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 101 "Екологія" (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування)Кількість сторінок: 

45с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

502 (07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Заповідна справа" для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 101 "Екологія" (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування) [Електронний ресурс] / уклад. : І. А. Чемерис, Т. М. Рига ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 45 c.

Анотація: 

Видання містить тематику практичних занять, розробки до проведення практичних занять із зазначенням необхідної літератури, питань з теоретичної підготовки та практичних завдань, наведені зразки оформлення титульного листка до складання звіту та зразок оформлення практичної роботи. Для здобувачів освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 101 "Екологія" (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування)

Факультет: 

Спеціальність: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1910
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.